محصولات ریخته گری شده نیمه نهایی بر مبنای شکل هندسی (طول قطعه، سطح مقطع مربعی یا مستطیلی) به سه دسته ی شمش، شمشال و تختال تقسیم می شوند که برای تولید میلگرد و مقاطع استفاده می گردند. تفاوت بین شمش و شمشال تنها اندازه سطح مقطع آن ها است در حالی که اکثرا طول یکسانی دارند. تفاوت شمش و تختال نیز در شکل هندسی سطح مقطع آن ها است. برای مشاهده ادامه مقاله و ویدئو های جذاب دیگر در این زمینه همراه با زیرنویس فارسی به وب سایت مرکزآهن مراجعه نمایید.

comment