به زبان ساده سپتیک تانک دستگاهی است برای اینکه فاضلابی که از واحدهای مسکونی خارج می شود آن قدر تصفیه شود که وقتی داخل چاه فاضلاب می رود موجب کور شدن سوراخ های چاه نگردد. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام پایپ گستر، با مزایا و کاربردهای سپتیک تانک در ادامه آشنا می شویم.

comment