بازاریابی ستون فقرات یک شرکت ، سازمان و کسب و کار را تشکیل می دهد. با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی و اینترنت ، بازاریابی هم دست خوش تغییراتی شده است. در عصر حاضر ، بازاریابی بر روی اینترنت متمرکز شده تا بتواند میلیون ها نفر از مردم را جذب کند. بنابراین نیاز است تا شما در بخش بازاریابی اینترنتی یا دیجیتال مارکتینگ سرمایه گذاری را انجام دهید. ساده ترین راه سرمایه گذاری ، استفاده از بهترین کتاب های این حوزه است. اطلاعات بیشتر در : www.haranche.com

comment