دستگاه تولید قرص یا پرس قرص برای تولید انواع قرص های مکمل غذایی و دارویی و …. قابل استفاده است. ماده اولیه مصرفی این دستگاه باید به صورت پودر جریان پذیر یا اصطلاحا گرانول باشد. 09219384933 کرمی

comment