آموزش راه اندازی نرم افزار معاملات فصلی در حسابداری برای اینکه بتوانیم معاملات فصلی را در موعد مقرر ارسال نماییم می بایست این نرم افزار آن را راه اندازی نماییم که در این کلیپ نحوه راه اندازی آن پرداخته شده است .

comment