انتصاب سرکار خانم پروفسور دکتر پریچهر شاهسوند بغدادی در فدراسیون جهانی استریت فایتر

Public Relations توسط Public Relations 4 ماه پیش

Certificate of Appointment Miss Professor Dr. Parichehr Shahsavand Baghdadi For Member Of The Supreme Council Of The Board Committee And Member Of The Supreme Council Of The Outstanding Figures Committee Of World Street Fighter Style (WSFS) Was appointed. سرکار خانم پروفسور دکتر پریچهر شاهسوند بغدادی به عنوان عضو کمیته شورای عالی هیئت رئیسه و عضو کمیته شورای عالی چهره های برجسته از سبک جهانی استریت فایتر منصوب شد. اهداء گواهی انتصاب توسط رئیس و بنیانگذار سازمان جهانی ثبت رکورد هنرهای رزمی IMARO جناب آقای استاد دکتر حمید قلی زاده. 🙇

comment