والدین عزیز باید دقت داشته باشند در انجام بازی فکری رسیدن به هدف برای کودکان در اولویت نیست. بلکه اولویت ، آشنایی با طول مسیر بازی و مواجه شدن با چالش های آن می باشد. توجه به طول مسیر بازی موجب سیناپ سازی در مغز بین نورون ها می شود و به این ترتیب کودک باهوش تری خواهیم داشت. سیناپس های جدید رابطه های جدیدی در مغز ایجاد می کنند. در واقع بازی فکری محیط سازی می کند و شرایطی فراهم می کند تا کودک قوه تخیل و ابتکار خود را درگیر و شروع به نو آوری کند. شماره های تماس با نی نی بازی: 09923755592 - 09923755593 همچنین می توانید ما را در اینستاگرام دنبال کنید:nini.bazi

comment