نقش توليدکنندگان در تحقق رونق تولید بسيار پررنگ است، چرا که با اعتماد افزايی، توليد کالا با کيفيت برتر، قيمت مناسب و ارائه خدمات پس از فروش مي‌توانند نظر مصرف‌کنندگان را به سمت کالاها و محصولات ساخت داخل جلب کنند. تقويت احساس مسئوليت در جامعه مهم‌ترين اصل در جهت حمايت از رونق توليد و کالا ومحصولات ايرانی است. eshoka.ir شُکا همراه با تولید‌کنندگان و همگام با کاربران در حمایت از رونق تولید و محصولات ایرانی

comment