آموزش حسابداری - عدم ارسال لیست بیمه لیست مالیات حقوق و معاملات فصلی

حسابداران برتر توسط حسابداران برتر 4 ماه پیش

در این کلیپ از مجموعه کلیپ های حسابداران برتر به وظیفه حسابدار در قبال عدم ارسال لیست بیمه مالیات حقوق و لیست سه ماهه خرید و فروش فصلی پرداخته می شود

comment