سکانس قتل امیرکبیر در مجموعه تلویزیونی سلطان صاحبقران با بازی ناصر ملک مطیعی در نقش امیر کبیر و کارگردانی مرحوم علی حاتمی

comment