اکرانی متفاوت؛ این یک تئاتر نیست! «یک دقیقه ‌و سیزده‌ثانیه» به کارگردانی شهرام گیل‌آبادی و هنرمندی پانته‌آ‌بهرام، سیماتیرانداز، مینا دریس و لادن مستوفی، تیر و مردادماه امسال در پردیس تاتر شهرزاد.

comment