«شماره ۱۷ سهیلا» به کارگردانی محمود غفاری و با بازی زهرا داودنژاد، بابک حمیدیان و مهرداد صدیقیان به زودی اکران می شود.

comment