تو این ویدئو آهنگ خود فرزادو با خودش داب اسمش کردیم :))

comment