آموزش حسابداری با نرم افزار - کدینگ حسابداری چیست؟ نرم افزار ها با کدینگ کار می کنند و با استفاده از کد می توان ثبت حسابداری را انجام داد که در این کلیپ میتوانید نحوه استفاده و کاربرد آن را ببینید .

comment