طرح تدبیر 98-1397 مدارس ابتدایی بر اساس آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش

برنامه سالانه توسط برنامه سالانه 3 ماه پیش

طرح تدبیر چیست؟ طرح تدبیر عنوان طرحی است که در سال‌های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس ابتدایی ابلاغ شد. تا قبل از ابلاغ این طرح به مدیران مقطع دبستان، نگارش و تنظیم برنامه عمل و تقویم اجرایی بر اساس سلایق شخصی و محدودیت‌های زیاد انجام می‌گرفت. به همین دلیل نوع نگارش و چشم اندازهای همه مدارس با هم متفاوت بود. در همین رابطه معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ این طرح به مدارس توانست، برنامه‌ریزی مدیران مدارس را با هم یکپارچه کرده و طرحی را برای کلیه مدارس ابتدایی سراسر کشور با یک قالب خاص فراهم کند. http://yon.ir/XtQbh

comment