مجید اخشابی - صبح میاد قدم زنون تو کوچه های زندگی

توسط اصفهان 2 سال پیش

مجید اخشابی ترانه زیبای صبح میاد قدم زنون تو کوچه های زندگی را در برنامه زنده رود روز جمعه گذشته اجرا کرد

comment