مخترع و طراح خودروی 10ساله ایرانی که شرکت تسلا و ولوو خواهان او هستند و در دانشگاه تدریس میکند

Ali توسط Ali 2 سال پیش

مخترع و طراح خودروی 10ساله ایرانی که شرکت تسلا و ولوو خواهان او هستند و در دانشگاه تدریس میکند

comment