تدریس مبحث معاد (دنیا، برزخ، قیامت)

استاد منتظری توسط استاد منتظری 8 ماه پیش

تدریس مبحث معاد (دنیا، برزخ، قیامت) فقط در چند دقیقه توسط استاد یوسفیان پور ? درس 16 سال یازدهم و درس 10 سال دهم ? با انیمیشن و تصویرسازی

comment