گویش زنده یاد استاداسماعیل قادر پناه تهیه و تدوین موزیک و فیلم مجید خندلی آلمان شهر برلین آغاز سال ۱۳۹۸ هجری شمسی برار با ۲۰۱۹ میلادی

comment