دال بند با ماسک های عجیب و غریب

توسط هلوتویز | HelloToys 9 ماه پیش

گروه موسیقی دال بند در کنسرت خود به شکلی متفاوت ظاهر شد! طراحی و تولید این ماسک ها به عهده هلوتویز بوده است! www.hellotoys.me

comment