ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

بی تو پره سرگیجم و هی به خودم میپیچمو آروم ندارم آروم ندارم میچرخه هی دوره سرم خاطره هات خودم نمیدونم چمه شاید یه وقتا لازمه فقط بری ببری از همه جای من نیستی واسه دنیای من نیستی سیروان جای من نیستی

comment