مرحله ی امتحان فریم اصلی و نکاتی که باید در این مرحله بدانید. فضای روی کست باید با دهان بیمار تطابق داشته باشد. در ادامه به بقیه نکات پرداخته می شود. https://dmcc.pro/try-in-main-frame/

comment