🎬تیزر فیلم سینمایی « غلام »، با بازی متفاوت شهاب حسینی | اولین فیلم انگلیسی زبان درباره جامعه ایرانی و مهاجرانی که نمی توانند به وطن بازگردند...

توسط Pyxo 2 سال پیش

تیزر فیلم سینمایی « غلام »، با بازی متفاوت شهاب حسینی | اولین فیلم انگلیسی زبان درباره جامعه ایرانی و مهاجرانی که نمی توانند به وطن بازگردند...

comment