کپی کاری جمله به جمله یکی از فینالیستهای خنداننده شو

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 2 سال پیش

: کپی جمله به جمله شرکت کننده مسابقه «خنداننده شو» از استند آپ کمدی ماز جبرانی (کمدین ایرانی-آمریکایی) در فینال این رقابت

comment