جو وحشتناک ورزشگاه آزادی در بازی فصل گذشته پرسپولیس و سپاهان با حضور ۷۵ هزار پرسپولیسی

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 2 سال پیش

جو وحشتناک ورزشگاه آزادی در بازی فصل گذشته پرسپولیس و سپاهان با حضور ۷۵ هزار پرسپولیسی

comment