بهترین فرصتی که علی دایی میتونست برای اولین بار به استقلال گل بزنه که نشد و هیچوقتم دیگه نتونست.

comment