مرگ دردناک گاوباز بی تجربه حین اجرای نمایش + فیلم

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 11 ماه پیش

این گاوباز که به تازگی کار خود را آغاز کرده بود با ضربات شاخ یک گاو کشته شد.

comment