در این ویدیو دکتر لیلی عباسی توضیحاتی در مورد معایب ارتباط در فضاهای مجازی توضیحاتی ارائه می دهند. مرکز مشاوره اکسیر www.psychoexir.com

comment