کارگاه آموزشی استراتژی راه اندازی و توسعه کسب و کار | علی خادم الرضا 6

توسط Alikhademoreza 1 ماه پیش

کارگاه آموزشی استراتژی راه اندازی و توسعه کسب و کار چگونه کسب و کار موفق را راه اندازی کنیم و توسعه دهیم؟ قسمت ششم سلسله مراتب استراتژیک یک کسب و کار | چرخه عمر محصول مدرس علی خادم الرضا برگزاری در شرکت مدیر سبز در شهریور 1391 --------- وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار DBA کارآفرینی دانشگاه تهران MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوئد MBA مدیریت بازاریابی Elearnever سوئد MBA مدیریت کسب و کار از سازمان فنی حرفه ای کشور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران www.Alikhademoreza.ir

comment