برای انجام درست و موفق اپلای و پذیرش تحصیلی، باید مجموعه مدارکی را آماده و به دانشگاه مقصد ارسال کرد. این مدارک چیست و چطور باید بهترین مدارک را تهیه کرد؟ دکتر مهدی پاک نهاد، مشاور و مربی اپلای، در این ویدئوی کوتاه آموزشی، مهم ترین مدارک مورد نیاز برای اپلای را معرفی کرده و مخصوصا سه مورد از مهم ترین مدارک (کارنامه تحصیلی، مدرک زبان، رزومه تحصیلی یا CV) را توضیح می دهد. برای مشاهده ویدئوی کامل به وبسایت اپلای-آکادمی (https://apply-academy.com) مراجعه کنید.

comment