کانوپی دیزل ژنراتور کانوپی وسیله ای است که برای جلوگیری از ایجاد صدای بسیار زیاد در اطراف محیط قرار گیری دیزل ژنراتور و همچنین برای جلوگیری از ورود آب و خاک به درون دیزل ژنراتور وافزایش عمر آن استفاده می شود کانوپی سایلنت دیزل ژنراتور کانوپی سوپر سایلنت کنوپی دیزل ژنراتور قیمت کانوپی دیزل ژنراتور

comment