مشاوره بازاریابی اینترنتی در برنامه وقت کار با سید حمیدرضا عظیمی

سید حمیدرضا عظیمی مشاور بازاریابی در برنامه تلویزیونی وقت کار به بینندگان این شبکه تلویزیونی مشاوره می دهد. تلفن دفتر دکتر عظیمی : 02122968244

comment