عذاب دنیوی واخروی کسی که نماز نمیخونه....

pormohtava توسط pormohtava 1 سال پیش

پیشنهاد میکنم این کلیپو حتما ببینین و برای کسایی که نماز نمیخونن بازگو کنین...

comment