اندازه میز کنفرانس | مبلمان اداری بنکو | 26100782

اندازه میز کنفرانس مهمترین چیزیست که شما باید به آن توجه کنید. میز کنفرانس باید با اندازه اتاق هماهنگی داشته باشد. تا همه اعضا بتوانند به راحتی از پشت میز کنفرانس بلند شوند و دور اتاق راه بروند. شروط اساسی انتخاب اندازه ی مناسب میز کنفرانس: - فضای دفترتان را اندازه بگیرید. - تصمیم بگیرید که می خواهید چند نفر دور میز کنفرانس جا بشوند

comment