اولین میوه ای که اقرار به ولایت کرد بادمجان بود

بهادر توسط بهادر 2 سال پیش

اولین میوه ای که اقرار به ولایت کرد بادمجان بود برای همین توصیه میشه زیاد بخورید!

comment