تیزر مستند شبیه خوانی.

توسط تی وی نت 2 سال پیش

هر کسی که عشق اجرای تعزیه را دارد، فارغ از شغل و مقام و منصب، زمانی که وارد فضای تمرین می شود، فقط شبیه خوان است و تمام تلاش خود را می کند که بتواند شبیه خوان خوبی باشد. حتی اگر بارها و بارها در تمرین اشتباه کند، باز هم از کار دست نمی کشد. در تی وی نت ببینید: https://goo.gl/PaGmGj

comment