قدیمی ترین انیمیشن دنیا در ایران !!!

توسط termetoranj 1 سال پیش

اولین پویانمایی طراحی شده روی سفال یافت شده در شهر سوخته که در حال حاضر در موزه ملی ایران قرار دارد.

comment