نوجوانان در اين دوره ياد خواهند گرفت که چگونه بهترين بهره را از اين دوره ي حساس زندگي خود ببرند تا در آينده خيلي راحت تر از بقيه همسالان خود به موفقيت هاي بزرگ دست پيدا بکنند. براي مشاهده گزارش کامل به سايت www.mostafaee.com مراجعه بفرماييد

comment