توضیحات الگوی زنجیر از پکیج 7 الگوی طلایی تست زنی زیست حرف آخر

استاد منتظری توسط استاد منتظری 8 ماه پیش

الگوی تست زنی زنجیر ?سوالی که به ۱۰۰ ثانیه زمان نیاز داره ظرف ۱۰ ثانیه حل کن. توسط استاد شعبانی و شاکری مدرسین زیست موسسه حرف آخر

comment