در وبسایت hengamehasgari.com سعی داریم به ارائه مقالات آموزشی رایگان، ارائه مشاوره حقوقی، تنظیم قراردادهای اختصاصی اطلاع رسانی برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در حیطه موضوعات حقوقی مرتبط با کسب و کارها، کسب وکارهای نوپا و تنظیم قراردادها بپردازیم. شماره تماس (ارتباط با امور مشتریان و هماهنگی وقت مشاوره) : ۰۹۳۹۸۵۵۷۵۴۸

comment