فیستول مقعدی از بیماری های مقعدی حاد و دردناکی است که به ایجاد مجرایی غیر طبیعی میان دو بافت از بدن اطلاق می شود و می تواند بافت های مختلفی از بدن را به یکدیگر متصل نماید. فیستول مقعدی یکی از انواع فیستول هایی است که می تواند در بدن ایجاد گردد در اثر این بیماری مجرایی بر روی سطح پوست اطراف مقعد ایجاد می شود که معمولاً یک طرف دیگر این مجرا به روده بزرگ راه دارد. https://clinicdarman.com/%d9%81%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%84/

comment