آموزش حسابداری حقوق و دستمزد - کارکرد قانونی در ماه ساعت کارگران در فانون مشخص شده است که این ساعت 2 روش دارد و در این کلیپ به آن پرداخته شده است .

comment