نهال گلابی درگزی زودبازده 09120398416 – دیرگل زودبازده اصلاح شده پیوندی خوشه ای

نهال گلابی درگزی زودبازده 09120398416 – دیرگل زودبازده اصلاح شده پیوندی خوشه ای - نهال گلابی ویلیام دوشیس,گلابی نطنز,گلابی مشو,گلابی شینگو,گلابی فیتل فرانس,گلابی سیبری (گلابی پایه کوتاه),گلابی سانتا ماریا,گلابی دَوَچی,گلابی دم کج,گلابی درگزی,گلابی جنگلی,گلابی پایه پیرودوارف (گلابی پایه کوتاه),گلابی پرتقالی (ناشی),گلابی بیروتی (بارتلت),گلابی آنجو (گلابی پوست قرمز),گلابی اسپادانا,گلابی شاه میوه,گلابی سبری,گلابی سردرودی (پیغمبری),گلابی,گلابی پایه رویشی,گلابی پایه پیرودوارف,گلابی پایه کوییز,گلابی پایه کوئینس,گلابی پایه کوتاه,گلابی بیروتی

comment