درگیری در چهارراه ولیعصر (عج)

توسط مبارز ترافیک 2 سال پیش

درگیری دو تن از شهروندان هنگام ضبط ویدیو

comment