در این ویدیو دکتر نصیبه پروین در مورد لزوم مراجعه تمام افراد به روانشناس و مشاور صحبت می کنند. مرکز مشاوره اکسیر www.psychoexir.com

comment