در این ویدئو به معرفی بانوان موفق استارت آپی از جمله آسیه حاتمی ( بنیانگذار ایران تلنت ) ، نازنین دانشور ( بنیانگذار تخفیفان ) ، تبسم لطیفی ( بنیانگذار مامان پز ) ، لنا وفایی ( بنیانگذار اپلیکیشن پیاده ) ، گلرخ بحری ( بنیانگذار مهربانه ) و نیکو نیکنام ( بنیانگذار نیک پرینت ) می پردازیم. اطلاعات بیشتر در سایت هرآنچه : HarAnChe.com

comment