اجرای دوبله همزمان انیمیشن رالف خرابکار ۲

امیرحسین مظاهری توسط امیرحسین مظاهری 5 ماه پیش

اجرای دوبله همزمان انیمیشن رالف خرابکار ۲ به سرپرستی هومن خیاط در سینما پردیس قلهک گويندگان : هومن خیاط ،مینا کشاورزی، وحید آفرین

comment