پروژه عجیب تدریس فارسی به جاسوسان آینده اسرائیلی !!! learn speak persian to israel soldior

seedhashemi توسط seedhashemi 6 ماه پیش

آموزش زبان فارسی به جاسوسان اسرائیلی منبع کلیپ https://www.farsnews.com/

comment