در این ویدئو از نشنال جئوگرافیک فارسی، خواهید دید چگونه اسناد و اشیاء موجود در موزه ی هنری فورد و با چه تجهیزات و شیوه هایی برای حفظ و نگهداری و ارائه در وب سایت موزه، به صورت دیجیتال بایگانی می شوند. لازم به ذکر است مراکز مهم و معتبری مانند مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران و مرکز اسناد دیپلماسی وزارت امور خارجه هم اکنون با اسکنر ها و سیستم های تصویربرداری و بایگانی دیجیتال ساخت گروه تفکر خلاق آزیریس مانند اسکنر تیا، اسکنر منتیس و اسکنر تی رکس در حال انجام دیجیتالی سازی منابع و اسناد هستند. لطفا از وب سایت www.aziris.ir بازدید بفرمایید.

comment