بتن پیش تنیده چیست و چه کاربردی دارد ؟

مرکزآهن توسط مرکزآهن 3 ماه پیش

هدف عمده از تولید بتن پیش تنیده کنترل کردن تنش های کششی و ترک های ناشی از لنگر خمشیدر اثر بارهای وارده در آن عضو می باشد. در ادامه به بررسی این محصول و انواع فولاد های پیش تنیده خواهیم پرداخت. برای مشاهده ادامه مقاله و ویدئو های جذاب دیگر در این زمینه همراه با زیرنویس فارسی به وب سایت مرکزآهن مراجعه نمایید.

comment